Category : Phim Viễn tưởng

Phim Hành độngPhim Kinh dịPhim Viễn tưởng

A Spellbinding Review of ‘The Last Witch Hunter’!

Tin
The Last Witch Hunter is enchanting! Don't miss this magical experience!...
Phim Hành độngPhim Viễn tưởng

[Movie Reviews] Anh Chí Cốt Autobot Đánh Tung Bum Búm Thủy Tổ Quintessa – Transformers

Tin
The newest Transformers film: fun, action-packed and full of surprises!...
Phim Hành độngPhim Viễn tưởng

[Movie Reviews] Anh Chàng Trái Đất Bỗng Thành Siêu Anh Hùng Trên Sao Hoả​ – John Carter

Tin
John Carter is an intergalactic adventure that's out of this world!...
Phim Hành độngPhim Viễn tưởng

[Movie Reviews] Anh Chàng Liệt 2 Chân Đánh Bại Đạo Quân Xâm Lược Hành Tinh – Avatar

Tin
A movie that will leave you with a feeling of wonder & joy: "Avatar"!...
Phim Hành độngPhim Kinh dịPhim Viễn tưởng

[Movie Reviews] Anh Chàng Cầu Hôn Thất Bại Đầu Bỗng Mọc Ra Cặp Sừng – Horns

Tin
"Horns: a devilishly good movie--it'll leave you enchanted!...