Privacy Policy

Tin

Website Thich.tv rất tôn trọng về sự riêng tư của người dùng và tạo ra một môi trường an toàn cho việc lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo quản và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.

Thông tin mà chúng tôi thu thập:

  • Thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu.
  • Thông tin về hoạt động của người dùng trên website, bao gồm các phim đã xem, đánh giá và bình luận.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin:

  • Để xác thực và bảo vệ tài khoản của người dùng.
  • Để cải thiện trải nghiệm người dùng trên website.
  • Để gửi thông báo cho người dùng về các hoạt động mới hoặc cập nhật trên website.
  • Để thực hiện nghiên cứu và phân tích dữ liệu để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và các hoạt động liên quan đến trang web. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin và cải thiện trải nghiệm trên trang web. Khách hàng có thể chọn tắt cookie trong cài đặt của trình duyệt của họ.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ liên hệ đã cung cấp.