Tag : Movie review

Phim Hành động

Red Notice: A Movie That Deserves an A+!

Tin
A must-watch! Red Notice earns an A+ for thrilling entertainment!...
Phim Hành động

Skyscraper Soars with Cinematic Reviews!

Tin
Sky-high reviews! A skyscraper soars with cinematic acclaim....
Phim Hành độngPhim Kinh dịPhim Viễn tưởng

A Spellbinding Review of ‘The Last Witch Hunter’!

Tin
The Last Witch Hunter is enchanting! Don't miss this magical experience!...
Phim Hành động

A Fistsy Reviewsation of Iron Fists

Tin
Kung-fu fans, brace yourselves for a fistsy reviewsation of Iron Fists!...
Phim Hành động

Movie Mayhem: ‘Brawl in Cell Block 99’ Reviewed!

Tin
A brawl to remember! 'Brawl in Cell Block 99' packs a punch!...
Phim Hài hước

[Movie Reviews] Ánh Sáng Xanh Thần Bí Bắt Loài Người Khỏi Trái Đất – This Is The End

Tin
Moviegoers are raving about "This Is The End"!...
Phim Hành động

[Movie Reviews] Anh Em Họ Hàng Hang Hốc Tên Trùm Quay Lại Báo Thù – Taken

Tin
Taken: 4 stars out of 5: an exciting thrill ride!...
Phim Hài hướcPhim Hành động

[Movie Reviews] Anh Chàng Làm Giang Hồ Mà Có Vợ Là Tổng Thống – Jane Austen’s Mafia

Tin
A mafia comedy with a Jane Austen twist - what more could you ask for?...
Phim Hành độngPhim Kinh dịPhim Viễn tưởng

[Movie Reviews] Anh Chàng Cầu Hôn Thất Bại Đầu Bỗng Mọc Ra Cặp Sừng – Horns

Tin
"Horns: a devilishly good movie--it'll leave you enchanted!...